Bilder frå arrangement i Spjelkavik

.

Geir Hjorthol 10. nov. heldt Geir Hjorthol foredrag om Dag Solstads forfattarskap. To dagar etter var Øystein Orten på filialen med boka Sjabervik. Mariann Schjeide "bokbada" han 

 

Mange interesserte møtte fram Geir Hjorthol og Kari Nesdal
Mange interesserte i
Solstad
Geir Hjorthol og Kari
Nesdal
Mariann Schjeide og Øystein Orten Publikum
Mariann Schjeide og
Øystein Orten
Mange møtte fram
på "bokbadet"

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: