Ålesund biblioteks markering

.

Blomsterav stemmerettsjubileet nå i juni er en utstilling av aktuelle bøker. I august/september kan vi invitere til foredraget "Frå stemmerett - til likestilling? Kvinner i politikken i Møre og Romsdal" ved Eivind Hasle. 

Tidligere har vi hatt foredraget "For rett og sant, vi stred og vant" Kampen for allmenn stemmerett. -ved Aud Farstad.

Her omtaler hun en viss Heuch.Aud F om Heuch1

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: