Brukerundersøkelse 2014

.

checklistVi er opptatt av å gi deg et best mulig tilbud. Derfor er det viktig for oss å høre dine erfaringer med tjenesten når du bruker biblioteket i kommunen i dag. I tre uker framover kan du svare på undersøkelsen og si din mening om biblioteket.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper du på denne måten kan hjelpe oss i å levere et enda bedre tilbud.

Alle svarene blir behandlet anonymt. Undersøkelsen gjennomføres blant brukere som er innom biblioteket i uke 36, 37 og 38. Du kan svare på papir eller elektronisk.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med Liv Randi Foss, tlf. 70 16 22 60.

Takk for hjelpen!

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: