Romanen som samtidsdiagnose

.

borge Lesesirkel med Arne Borge våren 2015 ved Spjelkavik filial.

Hva sier dagens romaner om det norske samfunnet? Og kan romanene gi oss noen innsikter som vi ikke kan få gjennom andre sjangere? Bøkene vi skal lese, tar opp aktuelle spørsmål knyttet til velferdsstatens rolle, de politiske idealenes møte med hverdagen, kjønnsroller, overvåking og møte med annerledeshet - for å nevne noen.

Gjennom fem samlinger denne våren vil Arne Borge, bokanmelder i Klassekampen, se nærmere på noen norske romaner som på forskjellig vis tar opp aktuelle samfunnsspørsmål. Hvert arrangement vil åpne med en kort romanpresentasjon av Arne Borge. Resten av timen er viet til felles diskusjon blant de frammøtte.

Alle er invitert, og vi oppfordrer deltakerne om å lese bøkene på forhånd!

På programmet

Fredag 30. januar kl. 13 Lars Amund Vaage: Syngja (2012)
Fredag 06. februar kl. 13  Vigdis Hjorth: Et norsk hus (2014)
Fredag 27. februar kl. 13 Lars Ove Seljestad: Isberg (2012)
Torsdag 19. mars kl. 19 Eivind Evjemo: Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet (2012)
Torsdag 16. april kl. 19 Øyvind Vågnes: Sone Z (2014)

Mer om lesesirkelen

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: