Foreldre

.

Les for barna

Tiden før barnet snakker selv er svært viktig for språkutviklingen, så start derfor tidlig med bøker. Barn som blir lest for, får et bedre ordforråd, og språket utvikles gjennom lesingen. Høytlesing er også med på å stimulere barnets fantasi og øver opp konsentrasjonsevnen.

Det nære forholdet til barna blir forsterket i lesesituasjonen, så kos dere når dere leser og prater sammen. Her får man både i pose og sekk.
Barns hverdag, barns følelser, fantasier, lek og drømmer kan du finne igjen i billedbøkene.

På biblioteket har vi billedbøker, eventyr og spennende og morsomme historier. Vi har også et godt utvalg med lydbøker som er fint å høre på i bilen. Biblioteket kan tilby bøker til barn i alle aldersgrupper. Spør oss, vi gir gjerne tips!

Lesetips for førskolebarn

Biblioteket kan også tilby bøker og tidskrifter om foreldrerollen, barns språkutvikling og barns øvrig utvikling.

Nyttige sider for foreldre

Barn og familie - Ålesund kommune
Tidsskrift for foreldre  
Fug.no - en nettressurs for foreldre med barn i skolen
Trygg Trafikk

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: