Trærne skyter knopper

.

Trærne skyter knopperVi vaksne seier mykje rart. Og er det barn i nærleiken, eller om vi snakkar til barn, er det ikkje alltid vi tenkjer oss godt nok om. Vi snakkar i bilete, vi bruker uttrykk som for oss er godt innarbeidde og godt forståelege, men for eit barn er ikkje alt like enkelt når det har dobbel tyding.

Jonatan sit i klasserommet og kjenner frykta stig heilt opp i hårrøtene. Læraren står der og seier at trea skyt knoppar! Kva er ein knopp? Og kvifor skal dei skytast? Kan Jonatan og bli treft? I tillegg seier læraren at heile naturen eksploderer om våren. Det kan umuleg vere godt nytt.

Klumpen i magen blir ikkje akkurat mindre når Jonatan skal gå heim - gjennom skogen. Han spring så fort han kan for å unngå å bli treft. Og når han endeleg er heime, kjem han på at pappa sykla til jobben i dag! Han må åtvare pappa!

Barn har ein framifrå fantasi, og i slike tilfelle kan det vere godt å få klarheit i kva som eigentleg var meint.

Gunnar Opstad har også skrive boka Ta med deg døra når du går, og som vi skjønar, dreiar det seg også her om uttrykk med dobbel tyding. Av bøker av andre forfattarar som skriv om same problematikk, kan vi nemne Nancy Øvrehus Riveland si bok Randi bur i koffert.

Trærne skyter knopper høyrer til i Aschehoug sin lettlest-serie Lesehesten og høver godt for barn som har knekt lesekoden og som treng litt meir utfordringar enn det dei aller enklaste bøkene byr på. Ho er også ei fin høgtlesingsbok, til dømes for barn i småskulen.

Vigdis Ødegård, Vestnes folkebibliotek

Er boka ledig ved Ålesund bibliotek?

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: