Tyskland stiger frem

.

tyskland stiger fremHva vet du om Tyskland i dag? At Angela Merkel er forbundspresident og at Tyskland har en bra økonomi?

Men hvordan har Tyskland blitt det landet det er i dag, med den posisjonen det har fått? Hvordan har landet klart å reise seg etter 2. verdenskrigs store ødeleggelser, mennesketap og skammen over nazismens grep om det tyske folket?  Og hvorfor vet vi i Norge så lite om den utviklingen som har foregått etter 1945?

Tyskland er vårt nesten-naboland og største handelspartner. Kulturelt og historisk har vi frem til 2. verdenskrig vært knyttet til Tyskland og det europeiske kontinentet. Etter krigen vendte vi blikket mot England og USA og ble angloamerikanske, og det tyske språkets posisjon er fortrengt av engelsk. De fleste av oss må snakke engelsk med tyskerne for å gjøre oss forstått.

På bakgrunn av misforholdet mellom våre kunnskaper og interesse for Tyskland og landets viktighet for utviklingen i Europa og Europas globale posisjon, har Sten Inge Jørgensen skrevet boka "Tyskland stiger frem", og vi har fått mulighet til å heve vårt kunnskapsnivå betraktelig. Forfatteren har gjennom flere år samlet informasjon om Tyskland og reist rundt og bodd i landet i flere perioder. Han har fått inn statistikk, forskningsresultater, sett på det politiske systemet og på "Den tyske modellen" som har gjort Tyskland til verdensmester i eksport og med konstant handelsoverskudd siden 1952 - og i dag større enn Kinas.

Vi får høre om problemene med å finne tilbake til en tysk identitet etter krigen, gjenforeningen av de 2 tyske landene i 1990 og "Energiwende" - med omlegging av energipolitikken fra atomkraft til fornybar energi. Store løft og store utfordringer alt imens et EU og et Sør-Europa i krise vender seg mot Tyskland etter økonomisk hjelp.

Boka er interessant lesing i seg selv for å lære mer om et viktig land i Europa, men også interessant fordi Tyskland er det landet i Europa som ligner mest på de skandinaviske landene. Tankene om velferdsstaten oppstod i Tyskland, fagforeningenes posisjon er sterkt befestet med representanter i alle bedriftstyrer og miljøarbeidet står sterkt, og Tyskland er et ledende land i klima- og miljøpolitikk.

Forfatteren har skrevet en interessant og lettlest bok. En bok mange vil ha glede av å lese, fordi den er så relevant for å forstå vår samtid og nære fortid. Utviklingen i Tyskland og Europa har stor betydning for utviklingen i Norge, og vi får et fruktbart blikk på oss selv og landet vårt ved å få økte kunnskaper om et viktig naboland.

Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek

Er boka ledig ved Ålesund bibliotek?

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: