Sovjetistan

.

sovjetistanHva tenker du når du hører ordet "Sovjetistan" - og hvor ligger landene Turkmenistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan? "Silkeveien" har noen av oss hørt om og Samarkand og Tasjkent.

Erika Fatland har skrevet en bok som mange vil ha glede av å lese: vi som bare har lyst å vite mer om landet vi vet lite eller ingenting om, folk i oljebransjen som vil vite mer om andre oljeland og de som vil utforske nye områder med vill og krevende natur.

Erika Fatland tar oss med på en reise, men boka er ikke bare en reisebeskrivelse og møte med mennesker. Forfatteren viser oss sammenhenger mellom den utviklingen som skjedde i disse 5 landene under det sovjetiske styret fra 1922 - 1991 og de siste 24 årene som selvstendige stater.

Omveltningene var enorme under det store kommunistiske samfunnseksperimentet. Disse store landområdene med fjell- og ørkenområder uten klare grenser styrt av klaner, skulle på kort tid endres til by- og industrisamfunn. På 70 år hoppet de over flere hundre års utvikling inn i det 20. årh med folkeforflytninger, kollektivisering, miljøskader, hungersnød, men også utbygging av skole - og utdanningssystem og helsevesen.

Sovjettiden lever videre i de selvstendige statene. De gamle ledere fra kommunisttiden ble ledere i de nye statene. Omlegginga til vannkrevende bomullsdyrking i Usbekistan har tørrlagt store deler av Kaspiahavet. De 456 atomprøvesprengninger i Kasakhstan under Den kalde krigen fikk store konsekvenser for området rundt Semipalatinsk.

Erika Fatland skriver lett og levende med en fin balanse mellom egne opplevelser og generelle kunnskaper om de enkelte land.

Morgenbladet kårete for få uker siden Erika Fatland som en av Norges 10 beste forfattere under 35 år. Kjekt at faglitterære forfattere også er med i denne kåringen.

Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek

Er boka ledig ved Ålesund bibliotek?

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: