Ansatte ved Ålesund bibliotek

.

Hovedbiblioteket

E-postadresse til ansatte (ø>o):
 

Administrasjon

Mette Aaram Ringstad Biblioteksjef tlf. 70 16 22 68
Liv Randi Foss IT-bibliotekar, webansvarlig tlf. 70 16 22 67
 

Innkjøp/Katalogavdeling

Henrik Andreas Sandjord Avdelingsleder innkjøp tlf. 70 16 22 66
Betty Nesdal Sandnes Avdelingsleder katalog tlf. 70 16 22 63
Anne Marit Huse Bibliotekar tlf. 70 16 22 64
Jostein Pedersen Sekretær I tlf. 70 16 22 65
 

Utlån

Kirsti Hoggen Sekretær I, skrankeleder tlf. 70 16 22 57
Ingrid Kornstad Bibliotekar tlf. 70 16 22 69
Karin Almås Bibliotekar tlf. 70 16 22 50
Katrine Ekroll Celius Sekretær tlf. 70 16 22 83
Tone Eidsvig Sekretær  
 

Lokalsamling

Knut Slinning Bjørdal Bibliotekar tlf. 70 16 22 84
 

Barneavdeling

Katrine Solberg Avdelingsleder tlf. 70 16 22 59
 
 

Spjelkavik filial

Kari Nesdal Avdelingsleder tlf. 70 16 45 30
Aase Pernille Gjerde Bibliotekar tlf. 70 16 45 30
Karin Almås Bibliotekar tlf. 70 16 45 30
Judith Blindheim Sekretær tlf. 70 16 45 30
 
 

Ålesund bibliotek Fengselsbiblioteket

Tone Eidsvig Sekretær tlf. 70 11 83 40

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: