Ordensregler for Ålesund bibliotek

.

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel. Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteketOrdensregler

Bruk av rusmidler

Personer som er påvirket av rusmidler, personer som bruker rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Sjenerende framtreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.

Bortvisning fra bibliotekets område betyr ikke varig utestengning fra biblioteket. Det er et tiltak i her og nå-situasjonen, og bortviste personer skal igjen gis adgang til biblioteket på lik linje med andre brukere. Varig bortvisning vil være et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningsloven.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: