Internasjonalt tilbud

.

InternasjonaltBiblioteket har bøker, tidsskrifter, filmer, språkkurs og lydbøker på mange språk. I tillegg låner vi inn medier fra andre bibliotek, bl.a. Det flerspråklige bibliotek, Deichman.

Biblioteket har skjønnlitteratur for voksne på følgende språk

Dansk, svensk, islandsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, tamil, serbo-kroatisk og russisk.

Ordbøker

Vi har en rekke ordbøker i mange forskjellige språk, både til utlån og til bruk på biblioteket. Du kan også benytte deg av online ordbøker inne på biblioteket.

Språkkurs

Biblioteket har et variert utvalg av språkkurs til utlån.

Aktuelle lenker

IMDI: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Bip.no: Barn og unges innvandringsportal (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
KIM: Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Lexin: Nettbaserte ordbøker som er laget spesielt for innvandrere i Norge. Inneholder også interaktiv billedordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.
Mirasenteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
Ny i Norge: Informasjon til nye innvandrere/asylsøkere om bl.a. norskopplæring, arbeid, skole og helse
UDI: Om norsk innvandrings- og flyktningepolitikk
Utrop.no: Nettportal for det flerkulturelle Norge

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: