Lesesirkel

LesesirkelLesesirkler er i skuddet som aldri før!

Ålesund bibliotek hjelper deg gjerne med å starte din egen sirkel eller litteraturgruppe. I en slik gruppe vil dere få muligheten til å dele erfaringer og opplevelser med andre som er glad i å lese.

Lesesirkel v/Arne Borge på Spjelkavik filial våren 2015

Dersom du ønsker å starte en lesegruppe eller lesesirkel, må du tenke på hva slags type gruppe det skal være – en gruppe bestående av tilfeldige folk, eller bare kjente. Det anbefales ikke flere enn ti medlemmer i en gruppe. Skal alle lese den samme boka slik at den aleine kan være gjenstand for diskusjon – eller skal dere lese forskjellige titler, slik at litteraturformidlingen blir det viktigste. Bestem dere for hva som er viktigst for gruppen, litteraturkritikken eller leseopplevelsen. Hvis det blir for teoretisk, kan mange falle av. Videre bør man tenke på om man vil ha en subjektiv samtale, eller en objektiv og informativ gjennomgang av det som har blitt lest.

Dersom dere ikke helt vet hva dere skal lese, kan en ansatt fra biblioteket presentere et utvalg bøker, slik at dere kommer i gang. Møtene kan holdes her, så lenge de foregår innen bibliotekets åpningstider. Det er også mulig å bestille møterom via servicetorget i kommunen.

Det blir anbefalt å møtes en gang i måneden og at det settes av minst en time til selve presentasjonen av det som har blitt lest.

Ålesund bibliotek kan hjelpe dere med lesetips, anbefalinger og bestilling av ønsket antall bøker. - Og vi kommer gjerne og snakker om bøker på et møte! Hos oss finnes mye leseglede, og vi deler den gjerne med andre.

Ålesund bibliotek har i dag en lesesirkel som møtes på kveldstid en onsdag i måneden. Denne gruppa er i dag fulltegnet, men det er mulig å sette seg opp på en venteliste. Lesegruppe på dagtid finnes per dags dato ikke, men vi starter gjerne opp en hvis det er interesse for det. Ta gjerne kontakt på tlf 70 16 22 60 eller e-post til Liv Randi Foss.

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: