Låneregler

.

1. Lånerett

Alle kan låne bøker og annet materiell gratis.

2. Lånekort

Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Unntatt er institusjonslånere og barn under grunnskolens ungdomstrinn. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatt. Institusjoner registreres på institusjonens navn, samt en ansvarsperson. Lånekortet skal tas med ved lån. Låneren må melde fra til biblioteket ved adresseforandring eller ved tap av lånekort. Ved tap kan nytt kort skrives ut mot betaling.
Hovedbiblioteket og Spjelkavik filial har felles lånekort.

3. Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Kortere lånetid kan forekomme ved etterspurte/reserverte bøker. Filmer lånes ut i 7 dager, språkkurs i 8 uker, musikk-cd og tidsskrift i 14 dager. Et lån kan normalt fornyes inntil 2 ganger dersom materiellet ikke er reservert for andre. I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales.

4. Ansvar

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans/hennes kort. Tapt eller skadet materiell må erstattes. Erstatning og purregebyr innkreves etter vedtatte satser. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr ved lån/bruk av materiell, som f.eks. filmer og musikk-cd.

5. Video

Filmer lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av film er 10 år. Barn under 10 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte før de får låne.

6. Reservering

Utlånte bøker og annet materiell kan reserveres.

7. Lån fra andre bibliotek

Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter lånetiden.

8. Gebyrsatser

Vedtas av Ålesund bystyre

9. Lånenekt

Brudd på bibliotekets reglement kan medføre tap av lånerett.

Purregebyr 

Voksne

Barn

1. purring 50 kr. 40 kr.
2. purring 90 kr. 45 kr.


Kjøp av nytt lånekort: 50 kr.

Gyldig fra 01.01.17.

Purregebyr kan betales i MappaMi med Vipps, kredittkort (Visa, Mastercard) eller betalingstjenesten MobilePay.
Gebyret kan også betales gjennom BankAxess. Dette krever en BankAxess-avtale, noe de fleste store banker tilbyr. Avtale kan gjøres direkte i nettbanken.

ERSTATNINGER

Bøker for voksne 425-530 kr.
Bøker for barn     320 kr.
Lydbøker for voksne 530-745 kr.
Lydbøker for barn     320-530 kr.
Cd musikk 210 kr.
DVD 210 kr.
Tidsskrift 110 kr.

Språkkurs og spesielt verdifulle bøker, f.eks. på Lokalsamling, fastsettes individuelt av biblioteket på basis av innkjøpspris og tilgang. Bøker lånt fra andre bibliotek: Eierbibliotekets krav legges til grunn.

pdf Registreringsskjema for lånekort

 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: