Fakta om tjenestene

.

Fakta om tjenestene ved Ålesund bibliotek

 

BIBLIO Ålesund svart

Du kan forvente av oss at

 • det er gratis å låne
 • du betjenes på en imøtekommende og effektiv måte
 • vi sørger for allsidig tilvekst til samlingene og er åpne for dine forslag
 • vi har aktuell offentlig informasjon tilgjengelig
 • vi låner tilgjengelig materiell fra andre bibliotek når du har behov for det
 • du får svar innen 10 arbeidsdager når du bestiller noe biblioteket ikke har 
 • du får svar på omfattende og vanskelige spørsmål innen 3 arbeidsdager

Vi forventer av deg at

 • du følger bibliotekets låneregler
 • du overholder lånefrister, slik at andre får tilgang til bøkene og annet materiell
 • du erstatter tapt eller skadet materiell
 • du følger bibliotekets internettregler 


 Ålesund bibliotek | Besøksadresse: Rådhuset, Lavblokka 2. etg. | Tlf: 70 16 22 60 | E-post:
Spjelkavik filial | Moa helsehus | Tlf: 70 16 45 30 | E-post: