Verdensdagen for psykisk helse

psykisk helse steinBiblioteket ønsker å markere Verdensdagen 10. okt. med aktuell litteratur og informasjon om årets tema "Vær raus". Anne-Lise Mikkelsen Tellnes, ambassadør for Verdensdagen for psykisk helse i Møre og Romsdal, svarer på spørsmål på hovedbiblioteket kl. 12.00 – 16.00

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt 10. oktober. Målet er å øke bevisstheten om psykiske problemer rundt om i verden og mobilisere til innsats for psykisk helse. Med årets tema «Vær raus» oppfordrer vi alle til å vise raushet i hverdagen.

Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Raushet kan bety mye, og i årets kampanje er det fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse.

Mål for årets kampanje:
• Øke kunnskapen og åpenheten om at alle har en psykisk helse
• Øke kunnskapen om hva som gir gode levevaner
• Utfordre folk til å vise raushet i hverdagen

  • Treff: 2280
Ålesund kommune

Ålesund bibliotek
Hovudbiblioteket: Keiser Wilhelms gt. 15, lavblokka på rådhuset, 2. etg.
Tlf: 70 16 22 60 / 70 16 22 51