Språk

ordbok engelsk 900x600pxlVårt internasjonale tilbud:

Litteratur på fremmedspråk

Biblioteket har bøker, tidsskrifter, filmer, språkkurs og lydbøker på flere språk.

I tillegg låner vi inn medier fra andre bibliotek, bl.a. Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket.

Skjønnlitteratur

Biblioteket har skjønnlitteratur for voksne på følgende språk

  • dansk
  • engelsk
  • fransk
  • islandsk
  • italiensk
  • russisk
  • spansk
  • svensk
  • tysk

Ordbøker

Vi har en rekke ordbøker på mange forskjellige språk, både til utlån og til bruk på biblioteket. Du kan også benytte deg av online ordbøker inne på biblioteket.

Aktuelle lenker

IMDI: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Immigration: Generell info om immigrasjon og integrasjon fra regjeringa
Lexin: Nettbaserte ordbøker som er laget spesielt for innvandrere i Norge. Inneholder også interaktiv billedordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner.
MIRA-senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn
Ny i Norge: Informasjon til nye innvandrere/asylsøkere om bl.a. norskopplæring, arbeid, skole og helse
Skolekassa.no: Ressurser på mange språk i norskopplæringa
UDI: Om norsk innvandrings- og flyktningepolitikk
Utrop.no: Nettportal for det flerkulturelle Norge
Verdensbiblioteket: tilbud fra Nasjonalbiblioteket om strømming av e-bøker og e-lydbøker på arabisk, tigrinja, persisk, somali og bosnisk/kroatisk/serbisk fra norske ip-adresser. Man må registrere seg for å få tilgang.

Språkkafé

Trenger du et sted hvor du kan treffe andre og øve deg på å snakke norsk? Kom på språkkafé!

Det er språkkafé for innvandrere annenhver fredag kl. 10 - 11.30 på hovedbiblioteket (partallsuker).

På en slik kafé samler vi oss rundt et bord, har litt enkel bevertning og lar praten gå med utgangspunkt i et tema.

Alle er hjertelig velkommen!

Frivillige

Nordmenn som har lyst til å snakke med folk fra hele verden, inviteres med som frivillige på disse språkkaféene. De får rollen som ordstyrer, både til å styre samtalen, sørge for at alle sier noe, og være en representant for det nye hjemlandet.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Vilde Traagstad på 70 16 22 69 eller e-post for mer informasjon.

Språkkurs

Biblioteket kan tilby en rekke språkkurs som består av kursbøker og cd-plater/cd-rom. Lånetida på dette materialet er 56 dager.

Vi har i tillegg lisenser til det nettbaserte språkkkurset "Min vei: norskopplæring på internett" som gir tilgang til digitale ordbøker på bl.a. arabisk, engelsk, kurdisk, persisk, polsk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk og urdu.

Ønsker du å låne dette, ta kontakt med personalet i skranken eller informasjonen.

Her kan du se om Min vei er tilgjengelig

Her er 2 andre nettsteder med lydeøverser:

Colloquial Norwegian: gratis elevnettsted med lydprøver på norsk
God i norsk: gratis elevnettsted fra Aschehoug med lydøvelser